Een voorbeeld van een treatment

bron: onbekend • ken of ben je de auteur?

Een voorbeeld van een treatment voor een kunstdocumentaire

Programma:
Hemingway opnieuw bekeken (werktitel)

Duur:
circa 50 minuten

Programma (geheel film) bedoeld als onderdeel van nieuwe serie "Opnieuw bekeken", die het leven en werk van de belangrijkste schrijvers en musici van de 20-ste eeuw onderzoekt.

Uitzending ca.21.30 u 's donderdags, BBC2

Publiek:
Normale "Omnibus/Arena/Opnieuw bekeken"- publiek, maar de afwisselende aard van Hemingsway's leven en werk kan -met passende promotie- een hogere dan de gebruikelijke kijkdichtheid opleveren.

Samenvatting:
Ernest Hemingway pleegde zelfmoord in juli 1961. Vijf-en-twintig jaar later wordt een herwaardering van zijn bijdrage aan de literatuur van de 20-ste eeuw geprikkeld door de publikatie van de biografie Hemingway door Jeffrey Meyers, waarin nieuwe inzichten en details worden toegevoegd aan het standaardwerk van Carlos Baker (uitgave 1969).

Hemingway's reputatie als een belangrijke literator, die grote invloed heeft uitgeoefend op schrijvers, varierend van Chandler, Cain, Caldweil, Kerouac tot Farell en O'Hara, is de afgelopen 25 jaar voortdurend aangevochten. Voor sommigen heeft zijn werk nu afgedaan. Voor anderen blijft hij de belangrijkste Amerikaanse romancier van de 20-ste eeuwen de grondlegger van het moderne Amerikaanse karakter. Anthony Powell (een mogelijke medewerker aan het programma) heeft geschreven over het meesterschap van zijn eerste werken en over de droeve neergang tijdens zijn laatste jaren.

Dus hoe moet je Hemingway bekijken? Het programma onderzoekt een interessant en gevarieerd leven, waarover een overvloed aan boeiend beeldmaferiaal bestaat (foto's, archieffilmmateriaal, etc.) en probeert in interviews met vooraanstaande schrijvers (bijv.: Burgess, Powell, Mailer) de positie van Hemingway in de hedendaagse literatuur te beoordelen.

Elementen:
a) Een beeld van de belangrijkste gebeurtenissen uit Hemingway's leven; zeer boeiend materiaal (film én foto's) bestaat over Parijs in de jaren '20, de Spaanse Burgeroorlog, de Wereldoorlog, etc.

b) Herinneringen: dit terrein is aanzienlijk en omvat schrijvers, critici, kleurrijke buurtgenoten en vrienden uit zijn Spaanse periode.

c) Literaire beoordeling: Anthony Powell, Norman Mailer, Carlos Baker, Jeffrey Meyers, etc.

d) Speelfilmfragmenten - passages uit A Farwell to Arms, For Whom the Bell Tolls en The Old Man and the Sea.

e) Mogelijke enscenering van "ongebruikelijke" Hemingway scènes (vier acteurs, max. 2 draaidagen) uit bijv. Today is Friday (1926), dat door Carios Baker omschreven is "het smakeloze verslag van de kruisiging", maar een interessant voorbeeld is van Hemingway's literaire stijl.

Draaidagen:
15 dagen, waarvan 5 in USA, die gecombineerd kunnen worden met andere opnamen voor "Opnieuw bekeken" in Amerika.

Budget:
ca 45.000 Engelse ponden. Mogelijke financi~le bijdrage uit co-produktie. Details volgen.